Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Certifikat - Art&Craft Slovenija

art&craft slovenija

 

Postopek ocenjevanja rokodelskih izdelkov in pridobitve certifikata »Rokodelstvo Art&Craft Slovenija«

 

strokovna komisija za preverjanje izdelkov domačih in umetnostnih obrti (v nadaljevanju strokovna komisija) pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) deluje po veljavnem sistemu ocenjevanja od leta 1993 na podlagi 15. člena obrtnega zakona, 31. člena statuta OZS in pravilnika o sestavi in načinu dela strokovne komisije pri OZS, ki ga je izvršilni odbor OZS sprejel na 13. redni seji dne 29.6.1995. Upravni odbor OZS je pravilnik ponovno potrdil leta 2006.

 

Sistem vrednotenja in ocenjevanja rokodelskih izdelkov je predvsem selekcija med kakovostjo in povprečjem na področju rokodelstva, hkrati pa tudi šola in usmerjanje za izdelovalce, ki dobivajo nepristranske, strokovne ocene. Predstavljen je bil v raziskovalni nalogi lnštituta za regionalno ekonomijo (IREL) leta 1986. Med letoma 1990 in 1992 so ga ustrezno dopolnili tudi na podlagi nekaterih domačih in tujih izkusenj. Pred začetkom vrednotenja in ocenjevanja strokovne komisije so sistem preizkusili na vec izdelkih še na lnštitutu za raziskave in promocijo kulturne dedisšine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Potek ocenjevanja

Glede na določbo 15. clena obrtnega zakona je domačo in umetnostno obrt potrebno razumeti kot izdelovanje posameznega izdelka in ne kot panogo.

 

Naloga strokovne komisije je izdajanje mnenj za posamezne izdelke, ki jih prejme v oceno. Na podlagi mnenja strokovne komisije OZS izda certifikat za posamezne rokodelske izdelke. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje stalni člani, ki jih za dobo štirih let imenuje upravni odbor OZS izmed strokovnjakov s področja etnologije, oblikovanja, likovne dejavnosti in zgodovine umetnosti. Komisija se sestaja enkrat mesečno.

 

 

Polstenje skodelice

AMUSE - Anja Musek, polstene skodelice, Rokodelski center Škofja Loka

 

 

 

 

Postopek za pridobitev mnenja oz. certifikata se prične z vlogo izdelovalca za ocenitev izdelka oziroma skupine izdelkov (število izdelkov, ki jih posameznik predloži komisiji, ni omejeno).

Obrazec vloge je dosegljiv na  spletni strani Obrtne Zbornice Slovenije, sekcije za rokodelstvo: povezava: Sekcija za rokodelstvo/komisija DUO

 

 

Glede na oceno izdelka (oz. skupine izdelkov) izda komisija mnenje, da izdelek šteje ali ne šteje za izdelek domače oziroma umetnostne obrti. lzdelki, ki pridobijo pozitivno mnenje, morajo biti v prodaji označeni s posebno nalepko oziroma obešanko s številko izdanega certifikata. lzdaja jih OZS in jih izdelovalci ne smejo tiskati sami. Zbornica vodi dokumentacijo izdanih mnenj strokovne komisije.

 

lzdelovalec, ki prejme pozitivno mnenje strokovne komisije, izpolnjuje pogoje za priglasitev dejavnosti s področja domače in umetnostne obrti, vendar le za izdelovanje tistih predmetov, za katere je pridobil pozitivno mnenje. Če komisija izdelka ne oceni pozitivno, ga ni mogoče izdelovati pod pogoji, ki veljajo za domačo in umetnostno obrt. Člani komisije redno preverjajo kakovost izdelkov, ki so v prodaji. Če določeni izdelek ne ustreza vec merilom, določenim s pravilnikom ocenjevanja, izda OZS sklep o neveljavnosti pozitivnega mnenja.

Strokovna komisija je od 1.1. 1993 (od začetka ocenjevanja po opisanem postopku) do 16.12.2021 izdala

9.209 mnenj (ocenila je cca. 55.000 izdelkov). Od tega je bilo izdanih 3.748 pozitivnih mnenj, zavrnjene vloge pa je po ustaljenem protokolu opremila s kratkimi obrazlozitvami. Prav slednje omogočajo izdelovalcem, da zavrnjene izdelke ustrezno izboljšajo in jih pošljejo ponovno v ocenitev.

 

 

 

Poleg ocenjevanja v prostorih OZS, deluje komisija tudi na terenu. To velja se posebej v primerih, ko nastopijo dvomi o izdelovanju izdelkov na naslovu izdelovalca ali ob morebitnih sumih vec serijske, predvsem ne ročne proizvodnje.

 

 

košarica srček

Pletena košarica 'Srček', Rokodelski center Ribnica

 

 

S sestavo komisije ohranjamo visoko raven strokovne kontinuitete in neodvisno vrednotenje, kar je temeljni pogoj za ohranjanje dediscine domačih in umetnostnih obrti, ter usmerjanje njihovega sodobnega razvoja. Sistem ocenjevanja  in iz njega izvirajoča možnost pridobitve znamke.

 

»Rokodelstvo Art&Craft Slovenija«, pa sta v Sloveniji omogočila prepoznavnost in dvig kakovosti na področju rokodelstva.

Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo