Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Program dela sekcije za domačo in umetnostno obrt ter strokovne komisije za ocenjevanje izdelkov DUO za leto 2009

 

V letu 2009 bosta sekcija za domačo in umetnostno obrt ter Strokovna komisija za ocenjevanje izdelkov domačih in umetnostnih obrti pri OZS delovali na naslednjih področjih:

 

I.   NALOGE, KI SE KRIJEJO IZ ČLANARINE:

 • Prioritetna naloga sekcije v letu 2009 bo uresničitev njenih zahtev glede spremembe zakonodaje, ki jih je posredovala vladi že v preteklih letih  (znižanje davka na dodano vrednost, subvencioniranje prispevkov za socialno varnost i.t.d.). 
 • Skupaj s pravno službo OZS, ter s predstavniki posameznih strankarskih skupin, bo sekcija skušala uveljaviti  »Zaščitni zakon za domačo in umetnostno obrt«.
 • V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana ter s pristojnimi ministrstvi bo nadaljevala prizadevanje za vzpostavitev Centra DUO v Ljubljani.
 • V sodelovanju s Centri DUO v Ribnici,  Veržeju, Slovenski Bistrici, Sežani, Filovcih, Kropi, Rogaški Slatini, Slovenj Gradcu in Idriji bo opravljala naslednje naloge:
  • Usmerjanje regionalnih CDUO in njihovo povezovanje.
  • Koordinacija trženja izdelkov.
  • Skrb za stalni in občasne oblike izobraževalnih možnosti (Pomembna povezanost s Srednjo šolo za oblikovanje, Akademijo za likovne umetnosti, Oddelkom za oblikovanje na ALU, Oddelkom za etnologijo na FF, Fakulteto za arhitekturo, Ekonomsko fakulteto).
  • Vzpostavitev stalne mreže strokovnega svetovanja po celotni Sloveniji.
  • Koordinacija turističnih programov in turističnih poti po regionalnih CDUO.
  • Koordinacija turističnih programov in turističnih poti z evropskimi in svetovnimi.
  • Koordinacija promocijskega in tržnega nastopanja na sejmih v tujini.
  • Centralna strokovna knjižnica in dokumentacija izdelkov, ki imajo   znak »Art&Craft Slovenija«.
  • Komunikacija z EU, izmenjava strokovnjakov in izkušenj,  načrtovanje  skupnih programov.
  • Pomoč regionalnim centrom pri pripravi projektnih predlogov za   kandidiranje na regionalnih in teritorialnih programih.
  • Organizacija „Bienalnih razstav DUO”.

   (Naštete naloge bo v bodoče prevzel Center DUO v Ljubljani.) 
 • V sodelovanju s svojimi člani bo nadaljevala z nadzorom uporabe nalepk in obešank pri prodaji izdelkov DUO

 • Javnost bo informirala preko revije Obrtnik in v drugih medijih (tudi preko Interneta) o problemih DUO in novostih na tem področju.

 • Dopolnjevala bo spletno stran »Art & Craft Slovenija« s podatki novih članov OZS. V sodelovanju s »Slovensko turistično organizacijo« bo podatke o članih sekcije in njihovih izdelkih objavljala tudi na uradni slovenski turistični spletni strani www.slovenia.info.

 • Nadaljevala bo sodelovanje s službo za izobraževanje OZS pri pripravi učnih programov za izobraževanje za posamezne poklice s področja domače in umetnostne obrti (teh je 45). 

 • V sodelovanju s strokovnjaki posameznih področij oblikovanja, etnologije i.t.d.., bo sekcija za svoje člane nadaljevala z regijskimi strokovnimi seminarji o kvalitetnejši izdelavi izdelkov DUO. 

 • Nadaljevala in okrepila bo sodelovanje z ustanovami, ki v svoje programe dela vključujejo tudi DUO (STO, TIC-i, pristojna ministrstva, JAPTI…).

 • V sodelovanju z Združenjem spominkarjev Slovenije pri TZS bo izvedla razpis za »Regijski spominek leta«.

 • Nudila bo strokovno pomoč pri uvajanju verige trgovin z izdelki DUO pod enotno blagovno znamko »Rokodelstvo- Art & Craft - Slovenija«. S tem bo poskušala izboljšati kulturo trženja izdelkov DUO in spominkov nasploh.

 • Preko razpisov si bo prizadevala pridobiti sredstva iz EU za potrebe ohranjanja in razvijanja DUO.

 • Vzpostavila bo sodelovanje s sorodnimi združenji v državah  EU.

 • Aktivno bo sodelovala s sekcijami za DUO pri Območnih obrtnih zbornicah.

 • S ponudbo svojih uslug bo skušala pridobiti čimveč novih članov, ki imajo svojo dejavnost sicer priglašeno le kot »dopolnilno delo na domu«.

 • Kot alternativo »grozdom« bo iskala nove načine povezovanja izdelovalcev DUO.

 • Obnovila bo sodelovanje z »Ljubljanskimi tržnicami« (prodaja izdelkov s certifikatom DUO na skupnem prostoru).

 

II. NALOGE SE BODO KRILE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI:  

 • S podporo države in sredstev EU bo v letu 2009 začela s pripravami na »Evropsko razstavo DUO 2010«. 
 • Na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju bo sekcija pripravila širšo predstavitev kriterijev ocenjevanja izdelkov DUO ter blagovne znamke »Rokodelstvo - Art & Craft - Slovenija«, ob tem pa tudi predstavitev deficitarnih poklicev s področja DUO. (naloga se krije delno iz članarine).
 • Sodelovala bo pri organizaciji »Lončarskega festivala« v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani (naloga se krije delno iz članarine).
 • V sodelovanju s STO bo v septembru 2009 organizirala nastop slovenskih rokodelcev na »Evropski tržnici« v Trstu (naloga se krije delno iz članarine).

 

III.  STROKOVNA KOMISIJA ZA DUO

Komisija bo nadaljevala svoje delo. Enkrat mesečno bo pregledovala in ocenjevala izdelke DUO. Opravljala bo delo na terenu, v kolikor bo potrebno  oceniti  večje  število izdelkov, oziroma  preveriti  sámo izdelovanje posameznih predmetov. Ob tem bo vodila dokumentacijo izdelovalcev in fototeko pozitivno ocenjenih izdelkov.

 

Pripravila:
sekretar sekcije za DUO: Goran Lesničar-Pučko 
predsednik sekcije za DUO: Kremžar Franc

 

Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo