Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Strokovno ocenjevanje izdelkov domače in umetnostne obrti pri Obrtni zbornici Slovenije

Glede na določbo 15. člena obrtnega zakona Mnenja o tem ali je določen izdelek šteti za predmet domače in umetnostne obrti, daje Obrtna zbornica Slovenije na podlagi mnenja strokovne komisije.

Naloga komisije je izdajanje mnenj oziroma certifikatov (za posamezne izdelke), ki jih prejme v oceno. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje stalni člani, ki jih za dobo štirih let imenuje upravni odbor OZS izmed strokovnjakov s področja etnologije, oblikovanja, likovne dejavnosti in zgodovine umetnosti. Komisija se sestaja enkrat mesečno.

Postopek za pridobitev mnenja oz. certifikata se prične z vlogo izdelovalca za ocenitev izdelka oziroma skupine izdelkov (število izdelkov, ki jih posameznik predloži komisiji, ni omejeno).


Vloga izdelovalca za ocenitev izdelka domače in umetnostne obrti

Vloga mora vsebovati:
    • ime in priimek izdelovalca,
    • točen naslov,
    • poštno številko in kraj bivanja,
    • številko telefona in faksa,
    • poimenski seznam izdelkov, z zaporednimi številkami označene izdelke in
    • davčno številko.

K vlogi mora izdelovalec priložiti dokazilo o plačilu nadomestila stroškov za izdajo mnenja. Ti znašajo 53,41 €, nakažejo pa se na račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, številka: 25100-9704715134 00 760404-0002 (kot namen plačila se na položnico navede: KOMISIJA DUO). Višina plačila ni odvisna od števila izdelkov, ki se jih izdelovalec predloži v oceno!

Obrazec za vlogo in položnico lahko izdelovalec tudi dvigne na OZS!

Glede na oceno izdelka (oz. skupine izdelkov) izda komisija mnenje, da izdelek šteje ali ne šteje za izdelek DUO. Izdelki, ki pridobijo pozitivno mnenje, morajo biti v prodaji označeni s posebno nalepko, oz. obešanko, ki jih izdaja OZS. Nalepka je zaščitena in je izdelovalci ne smejo tiskati sami.

Izdelovalec, ki prejme pozitivno mnenje strokovne komisije, izpolnjuje pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljane domače in umetnostne obrti, vendar le za izdelovanje tistih predmetov, za katere je pridobil pozitivno mnenje. (V obrtnem dovoljenju morajo biti našteti izdelki, za katere je bilo izdano pozitivno mnenje.)

Če komisija izdelka ne oceni pozitivno, ga ni mogoče izdelovati pod pogoji, ki veljajo za domačo in umetnostno obrt. Zakon (kot izjemo) dopušča fizičnim osebam, da opravljajo dejavnost DUO le na podlagi pridobljenega obrtnega dovoljenja, da jim torej ni treba izpolnjevati pogojev glede izobrazbe in poslovnih prostorov.

Osebam, ki to dejavnost opravljajo same, je omogočen najpreprostejši način pridobitve obrtnega dovoljenja in se jih zaveže, da vodijo finančno-poslovne evidence na najenostavnejši način, skladno z zakonskimi določili. Seveda pa se morajo osebe, ki želijo na podlagi obrtnega dovoljenja opravljati to dejavnost, priglasiti pri pristojni izpostavi RUJP kot samostojni podjetniki posamezniki.

Pozitivno mnenje komisije je tudi dokument, ki ga morajo posamezniki predložiti Upravni enoti, če želijo priglasiti dopolnilno delo na domu kot izdelovanje izdelkov domače oziroma umetnostne obrti!

Dodatne informacije dobite pri sekretarju sekcije za DUO pri OZS:
Goran Lesničar-Pučko
tel.: 01/583 05 16
faks: 01/505 92 70
E-pošta: goran.lesnicar@ozs.si

    • Merila za ocenjevanje izdelkov domače obrti
    • Merila za ocenjevanje izdelkov umetnostnih obrti

 

Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo