Nastaja Slovenski center domače in umetnostne obrti

24. februar 2006
Rokodelstvo je na Slovenskem po različnih dejavnostih in delovnih postopkih zelo razvito, v velikem zaostanku za ostalimi državami, predvsem tistimi v EU in tudi nekaterimi v vzhodnem delu Evrope, pa so vsa ostala temeljna področja, ki sooblikujejo sodobno pojavnost in prihodnji razvoj te pomembne gospodarske dejavnosti.

Med ta temeljna področja sodijo promocija, izobraževanje, vzgoja tržnega načina mišljenja, sooblikovanje turistične ponudbe, odpiranje perspektiv za zaposlovanje in najrazličnejše oblike dela itd. V razvitih deželah »pokrivajo« ves ta sklop vprašanj s sodobnimi, dinamičnimi informacijsko-kreativno-izobraževalno-promotivnimi središči ali centri, ki imajo poleg razstavnih, dokumentacijskih in izobraževalnih vedno tudi prodajne module. V Evropi deluje že cela vrsta večjih in manjših središč, ki so gonilna moč trajnega razvoja rokodelskih dejavnosti. Usmerjena so navzven, torej v javnost. To pomeni, da opravljajo več vrst poslanstev (izobraževalno, promotivno itd.) in so hkrati obvezna ter razpoznavna sestavina turistične ponudbe.

Ministrstvo za gospodarstvo in Obrtna zbornica Slovenije sta prepričana, da potrebuje takšno središče tudi Slovenija. Stanje na področju rokodelstva (domače in umetnostne obrti) in predvsem njegov razvoj sta temeljna vzroka za ustanovitev rokodelskega središča, ki ga bo morala stalno podpirati država, kar je značilnost podobnih središč v Evropi.

»Slovenski center DUO« bi naj začel delovati že v letu 2007 v Ljubljani. Sestavljen bo iz več, med seboj vsebinsko in programsko, povezanih delov: prostora za razstave, predavalnice in prostorov za delavnice, rokodelske knjižnice, svetovalnega središča, za javnost odprte shrambe izdelkov, rokodelske trgovine itd..

Poleg ministrstva za gospodarstvo, agencije JAPTI in OZS naj bi se projektu pridružile še druge ustanove, ki lahko pomembno vplivajo na razvoj te dejavnosti, to pa so ministrstvo za šolstvo in šport, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za kulturo, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Slovenska turistična organizacija in Zavod za turizem pri Mestni občini Ljubljana.


8. julij 2011

Brezplačno usposabljanje za NPK pletar/pletarka
Uaposabljanje pripravlja Zadruga Pomelaj v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija, ki je sofinanciran iz sredstev Evropske unije. Usposabljanje se bo začelo 18. julija.
Več
16. junij 2011

V Veržeju odprli Ekomuzej
Novo pridobitev Zavoda Marianum je v petek, 10. junija odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Za projekt izgradnje Ekomuzeja je investitor uspel pridobiti nepovratna sredstva iz evropskega razpisa.
Več