Predstavitev slovenskih rokodelcev na spletu

12. januar 2006
Sekcija za domačo in umetnostno obrt je predstavila novo spletno stran »Rokodelstvo - Art & Craft Slovenija«, na kateri so predstavljeni rokodelci - člani Obrtne zbornice Slovenije. Katalog rokodelcev Slovenije zajema širok izbor izdelkov, ki predstavljajo našo kulturno dediščino na eni strani in komercialno uporabnost na drugi.

Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri OZS je odprla novo spletno stran (http://www.rokodelstvo.si), na kateri bodo brezplačno predstavljeni njeni člani. Izdala pa bo tudi tiskan predstavitveni katalog slovenskih rokodelcev, ki bo izšel ob 16. bienalni razstavi DUO aprila prihodnje leto.

Sekcija je k sodelovanju pri nastajanju obeh promocijskih gradiv - spletnih strani in tiskanega kataloga - povabila vse svoje člane, vendar se je doslej odzvalo le nekaj čez sto rokodelcev, ki so sekciji poslali svoje podatke in fotografije izdelkov. Ti in pa tisti, ki se bodo prijavili do konca januarja, bodo lahko objavljeni v tiskanem katalogu, za spletne strani pa časovnih omejitev ni, saj jih bo sekcija sproti širila. Vseeno pa poziva svoje člane, naj se hkrati prijavijo v obe obliki, elektronsko in tiskano. Ker se, kot rečeno, čas za pripravo tiskanega kataloga počasi izteka, bodo vsi rokodelci prijavnico še enkrat dobili po pošti.

Objava na spletni strani sekcije (http://www.rokodelstvo.si) bo za člane sekcije brezplačna. Stran bo urejena pregledno, po izdelkih, izdelovalcih in dejavnostih. Po teh kategorijah bo mogoče tudiiskati podatke. Obiskovalec spletne strani bo, na primer, s klikom na posamezen izdelek dobil seznam vseh njegovih izdelovalcev. Če bo kliknil na izdelovalce, bo dobil seznam rokodelcev po abecednem redu, s klikom na posamezno ime, pa številne podatke o posamezniku (na primer naslov, telefonsko številko, podatek o delavnicah odprtih vrat, o razstavnih in prodajnih prostorih, priložene pa bodo tudi fotografije izdelkov). S klikom na dejavnosti pa se bodo odprle osnovne informacije o vseh 45 dejavnostih DUO (na primer o pletarstvu, piparstvu itd.). S klikom na posamezne dejavnosti se bo znova odprl seznam vseh rokodelcev tega področja. Preko strani rokodelstvo bo mogoče dostopati do spletne strani Sekcije za DUO pri OZS, z vpisom pa boste deležni tudi spretnega obveščanja o vseh novostih s področja DUO.

Domača in umetnostna obrt je pomemben sestavni del celovite turistične ponudbe in promocije Slovenije, zato bodo vsi podatki, ki jih bo uspela sekcija zbrati za katalog rokodelcev, objavljeni tudi na uradnih spletnih straneh Slovenske turistične organizacije www.slovenia.info.

Katalog rokodelcev v obliki knjige bo izšel aprila prihodnje, ob 16. bienalni razstavi DUO. Tako s številom rokodelcev kot po pestrosti različnih dejavnosti domače in umetnostne obrti naj bi prikazal vse značilnosti bogatega rokodelskega ustvarjanja v Sloveniji. Predvsem pa je namen kataloga približati izdelke rokodelcev široki javnosti in čim širšemu krogu morebitnih kupcev. Katalog bo tako namenjen predvsem trgovcem, turističnim organizacijam, sejemskim predstavitvam, promociji države itd.. S katalogom bodo slovenski rokodelci vstopili tudi v mednarodni prostor, kjer se bodo njihovi izdelki soočili z izdelki drugih mojstrov iz različnih območij Evrope in sveta.

Katalog bo knjiga s šivano vezavo, velikosti približno 12,5 krat 21 cm. Vsebinsko bo razdeljen po dejavnostih, ki sodijo v okvir rokodelstva. Posameznemu rokodelcu bo pripadal en list v knjigi (dve strani), na katerem bodo, poleg fotografij, objavljeni tudi vsi pomembni podatki. V katalogu pa bodo lahko predstavljeni le izdelki, ki so prejeli certifikat oziroma pozitivno mnenje strokovne komisije za DUO po 1. januarju 1993.

Sekcija opozarja vse svoje člane, ki bi se želeli predstaviti v katalogu, naj posvetijo posebno skrb fotografijam, namenjenim objavi. Če je le mogoče, naj bodo te v elektronski obliki, seveda v dovolj kakovostni resoluciji! Najbolje je če pošljejo tri do štiri fotografije, na katerih bodo predmeti fotografirani na nevtralni podlagi, predvsem pa brez aranžiranja z dodatki, ki niso plod njihovega dela! Če pa nekdo izdeluje več različnih izdelkov, naj pošlje tudi "skupinsko" fotografijo.

Ker bo kakovost fotografij odločilnega pomena za izgled celotnega kataloga, je najbolje, če rokodelci fotografiranje izdelkov prepustijo strokovnjakom oziroma fotografskemu studiu, predlaga sekcija in opozarja, da slabih fotografij ne bo objavila.

Katalog bo izšel v nakladi najmanj 3000 izvodov. Glavnino stroškov bo krila sekcija za DUO pri OZS, prispevek posameznega rokodelca za objavo v katalogu pa znaša po sklepu upravnega odbora sekcije 10.000 tolarjev. Vsak rokodelec bo poleg dveh izvodov kataloga prejel še 500 "svojih" listov iz kataloga, ki jih bo lahko uporabil za svojo promocijo, možno pa jih bo tudi posebej ponatisniti.

Če želite sodelovati v katalogu ali pa na spletnih straneh rokodelcev, se javite sekretarju sekcije za domačo in umetnostno Goranu Lesničarju Pučku, pri katerem dobite tudi podrobnejše informacije (telefon: 01/583 05 16, e-pošta: goran.lesnicar@ozs.si).


8. julij 2011

Brezplačno usposabljanje za NPK pletar/pletarka
Uaposabljanje pripravlja Zadruga Pomelaj v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija, ki je sofinanciran iz sredstev Evropske unije. Usposabljanje se bo začelo 18. julija.
Več
16. junij 2011

V Veržeju odprli Ekomuzej
Novo pridobitev Zavoda Marianum je v petek, 10. junija odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Za projekt izgradnje Ekomuzeja je investitor uspel pridobiti nepovratna sredstva iz evropskega razpisa.
Več