17. Bienalna razstava domače in umetnostne obrti

11. marec 2008
Razstava domačih in umetnostnih obrti, ki se je »rodila« 1977 v Slovenj Gradcu, prav gotovo ni sama sebi v namen, pa tudi ne ena izmed mnogih bolj ali manj podobnih. Bienalna razstava je namreč neposredni odraz ocenjevanja izdelkov DUO, ki ga razvija in ga ohranja Obrtna zbornica Slovenije.

Obenem pa pomeni odraz dejanskega stanja na tem področju rokodelstva in njeno široko tematsko predstavitev. Nekaj let je skušala imeti razstava tudi »jugoslovanski« značaj, leta 1990 pa so se na razstavi z naslovom »mednarodna razstava DUO dežel Alpe-Jadran« predstavile tudi sosednje države. Od leta 1994 poteka razstava tudi v Ljubljani. S ponovitvijo v metropoli želi Obrtna zbornica Slovenije tisoče izdelkov, ki so plod naše dediščine, odražajo našo identiteto in nam zagotavljajo prepoznavnost med drugimi narodi, približati večjemu številu obiskovalcev, hkrati pa jih tudi vzpodbuditi k tovrstni ustvarjalnosti.

Razstava je imela seveda tudi vsebinski razvoj. Do leta 1990 je prevladovalo načelo kvantitete, torej številčnost razstavljenih predmetov. Od tega leta dalje pa je stopila razstava v novo smer in je vizualna ter predstavitvena podpora prizadevanjem Obrtne zbornice in dela njene strokovne komisije.

Razstava nedvomno opravlja tudi izredno dragoceno usmerjevalno poslanstvo, saj vzgaja tako izdelovalce kot tudi potrošnike in jim pomaga ločiti dobro od slabega. Tako nekako izpolnjuje vrzel, ki nastaja zaradi odsotnosti ustreznih šol in učbenikov. Tudi zaradi razstave lahko danes ugotavljamo, da se z domačo in umetnostno obrtjo ukvarja vedno več mladih ljudi. Še pred nekaj leti je veljalo, da ta znanja izumirajo skupaj s tistimi, ki so jih obvladali, danes pa je drugače. Prav ta znanja so naša posebnost, po kateri se ločimo od drugih narodov. Domača in umetnostna obrt je tudi jamstvo, da se Slovenci ne bomo utopili v globalnem svetu in združeni Evropi.

Na bienalnih razstavah DUO so predstavljeni le izdelki s certifikatom oziroma pozitivnim mnenjem komisije, ki je začela delovati prav ob prvi tovrstni razstavi v Slovenj Gradcu leta 1977. Organizacijski odbor te razstave je imenoval posebno komisijo, ki je ločila dobre izdelke od tistih, ki so bili likovno in tehnološko neustrezni. Ta komisija predstavlja zametek dobro urejenega sistema strokovnega vrednotenja oziroma ocenjevanja izdelkov DUO, pa tudi zametek poznejših davčnih olajšav, povezanih s pozitivnim mnenjem komisije, ki zaseda pri Obrtni zbornici Slovenije, in jo sestavljajo zunanji sodelavci s področja zgodovine umetnosti, etnologije, oblikovalci in likovni delavci.

Zaradi sprememb v zakonodaji so bila leta 1992 razveljavljena vsa do tedaj izdana mnenja in s 1. januarjem 1993 je komisija začela ocenjevati izdelke po vsebinsko in strokovno spremenjenem sistemu. Po novem sistemu je komisija do sedaj obravnavala 6230 vlog posameznih izdelovalcev, ki so predložili v oceno povprečno po 8 izdelkov. Pozitivno mnenje oziroma certifikat je doslej prejelo 2815 izdelovalcev, ki se ukvarjajo z eno izmed 46 dejavnosti, ki jih zaokroža domača in umetnostna obrt. Vedeti pa moramo, da posamezne panoge, dejavnosti DUO niso nekaj stalnega: nekatere se ohranjajo, druge se razvijajo, tretje nastajajo, četrte odmirajo. Vsem tem spremembam pa lahko sledijo le strokovnjaki, ki so za to delo usposobljeni.

Zato je tudi bienalna razstava, katere namen je prikazati dvoletno ustvarjalnost na tem področju (na razstavo so namreč vabljeni le tisti izdelovalci, ki so v času dveh let med posameznimi razstavami prejeli pozitivno mnenje strokovne komisije) zmeraj na novo sveža in aktualna.

Najprej v Slovenj Gradcu:
»17. bienalno razstavo DUO« bodo v Slovenj Gradcu, v Galeriji likovnih umetnosti, odprli 18. aprila ob 17. uri in bo odprta do 23. maja 2008. Mesto Slovenj Gradec se na razstavo, ki se je leta 1977 tam tudi rodila, še posebej zagreto pripravlja. Tako bodo na dan otvoritve organizirali rokodelsko tržnico oziroma sejem izdelkov domače in umetnostne obrti, ki bo potekal na Trgu svobode in Glavnem trgu v starem mestnem jedru. Želijo si predstaviti izdelovanje izdelkov, ki so pridobili certifikat DUO. V jesenskih mesecih letošnjega leta pa bo organizator razstavo postavil verjetno še v Ljubljani, ali pa v katerem drugem večjem kraju v Sloveniji.

Zadnje ocenjevanje izdelkov pred »17. bienalno razstavo«

 

Strokovna komisija za ocenjevanje izdelkov domače in umetnostne obrti, ki jo sestavljajo zunanji sodelavci zbornice: predsednik prof. dr. Janez Bogataj, muzeolog Slovenskega etnografskega muzeja mag. Andrej Dular, diplomirani ind. oblikovalec Jure Miklavc, docent na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete dr. Vito Hazler, predsednik sekcije za DUO Kremžar Franc pri OZS in sekretar sekcije, obvešča rokodelce, da bo pred »17. bienalno razstavo DUO«, ki bo v Slovenj Gradcu od 18. aprila do 23. maja 2008, zasedala le še 20. marca 2008.

Goran Lesničar - Pučko

 


8. julij 2011

Brezplačno usposabljanje za NPK pletar/pletarka
Uaposabljanje pripravlja Zadruga Pomelaj v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija, ki je sofinanciran iz sredstev Evropske unije. Usposabljanje se bo začelo 18. julija.
Več
16. junij 2011

V Veržeju odprli Ekomuzej
Novo pridobitev Zavoda Marianum je v petek, 10. junija odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Za projekt izgradnje Ekomuzeja je investitor uspel pridobiti nepovratna sredstva iz evropskega razpisa.
Več