Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

22. november 2006

Po novem zakonu o dohodnini lahko davčni zavezanci zahtevajo upoštevanje normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove za davek iz dejavnosti.

Novi Zakon o dohodnini (ZDoH-2, Uradni list št. 117/2006, z dne 16.11.2006), ki je stopil v veljavo s 17.11.2006 (uporablja pa se od 01.01.2007) v 145. členu prehodnih in končnih določb navaja, da lahko zavezanci za davčno leto 2007 zahtevajo upoštevanje normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove za davek iz dejavnosti v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona (to je do 18.12.2006).

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati davčni zavezanec, ki želi ugotavljati davčno osnovo na poenostavljen način so:

  1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih in ne vodi poslovnih knjig in evidenc; za druge predpise ne štejejo davčni;
  2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12-ih mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo 42.000 eurov;
  3. ne zaposluje delavcev.

Prav tako lahko zavezanec, ki je na novo začel z opravljanjem dejavnosti in izpolnjuje pogoje iz 1. in 3. točke zahteva ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Obrazec oz. zahtevek, ki ga je potrebno dostaviti, najdete na spletnih straneh DURS-a.

Avtor: Tatjana Djukić


8. julij 2011

Brezplačno usposabljanje za NPK pletar/pletarka
Uaposabljanje pripravlja Zadruga Pomelaj v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija, ki je sofinanciran iz sredstev Evropske unije. Usposabljanje se bo začelo 18. julija.
Več
16. junij 2011

V Veržeju odprli Ekomuzej
Novo pridobitev Zavoda Marianum je v petek, 10. junija odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Za projekt izgradnje Ekomuzeja je investitor uspel pridobiti nepovratna sredstva iz evropskega razpisa.
Več