Program dela sekcije za domačo in umetnostno obrt ter strokovne komisije za ocenjevanje izdelkov DUO za leto 2009

 

V letu 2009 bosta sekcija za domačo in umetnostno obrt ter Strokovna komisija za ocenjevanje izdelkov domačih in umetnostnih obrti pri OZS delovali na naslednjih področjih:

 

I.   NALOGE, KI SE KRIJEJO IZ ČLANARINE:

 

 • Prioritetna naloga sekcije v letu 2009 bo uresničitev njenih zahtev glede spremembe zakonodaje, ki jih je posredovala vladi že v preteklih letih  (znižanje davka na dodano vrednost, subvencioniranje prispevkov za socialno varnost i.t.d.). 
 • Skupaj s pravno službo OZS, ter s predstavniki posameznih strankarskih skupin, bo sekcija skušala uveljaviti  »Zaščitni zakon za domačo in umetnostno obrt«.
 • V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana ter s pristojnimi ministrstvi bo nadaljevala prizadevanje za vzpostavitev Centra DUO v Ljubljani.
 • V sodelovanju s Centri DUO v Ribnici,  Veržeju, Slovenski Bistrici, Sežani, Filovcih, Kropi, Rogaški Slatini, Slovenj Gradcu in Idriji bo opravljala naslednje naloge:
  • Usmerjanje regionalnih CDUO in njihovo povezovanje.
  • Koordinacija trženja izdelkov.
  • Skrb za stalni in občasne oblike izobraževalnih možnosti (Pomembna povezanost s Srednjo šolo za oblikovanje, Akademijo za likovne umetnosti, Oddelkom za oblikovanje na ALU, Oddelkom za etnologijo na FF, Fakulteto za arhitekturo, Ekonomsko fakulteto).
  • Vzpostavitev stalne mreže strokovnega svetovanja po celotni Sloveniji.
  • Koordinacija turističnih programov in turističnih poti po regionalnih CDUO.
  • Koordinacija turističnih programov in turističnih poti z evropskimi in svetovnimi.
  • Koordinacija promocijskega in tržnega nastopanja na sejmih v tujini.
  • Centralna strokovna knjižnica in dokumentacija izdelkov, ki imajo   znak »Art&Craft Slovenija«.
  • Komunikacija z EU, izmenjava strokovnjakov in izkušenj,  načrtovanje  skupnih programov.
  • Pomoč regionalnim centrom pri pripravi projektnih predlogov za   kandidiranje na regionalnih in teritorialnih programih.
  • Organizacija „Bienalnih razstav DUO”.

   (Naštete naloge bo v bodoče prevzel Center DUO v Ljubljani.) 
 • V sodelovanju s svojimi člani bo nadaljevala z nadzorom uporabe nalepk in obešank pri prodaji izdelkov DUO

 • Javnost bo informirala preko revije Obrtnik in v drugih medijih (tudi preko Interneta) o problemih DUO in novostih na tem področju.

 • Dopolnjevala bo spletno stran »Art & Craft Slovenija« s podatki novih članov OZS. V sodelovanju s »Slovensko turistično organizacijo« bo podatke o članih sekcije in njihovih izdelkih objavljala tudi na uradni slovenski turistični spletni strani www.slovenia.info.

 • Nadaljevala bo sodelovanje s službo za izobraževanje OZS pri pripravi učnih programov za izobraževanje za posamezne poklice s področja domače in umetnostne obrti (teh je 45). 

 • V sodelovanju s strokovnjaki posameznih področij oblikovanja, etnologije i.t.d.., bo sekcija za svoje člane nadaljevala z regijskimi strokovnimi seminarji o kvalitetnejši izdelavi izdelkov DUO. 

 • Nadaljevala in okrepila bo sodelovanje z ustanovami, ki v svoje programe dela vključujejo tudi DUO (STO, TIC-i, pristojna ministrstva, JAPTI…).

 • V sodelovanju z Združenjem spominkarjev Slovenije pri TZS bo izvedla razpis za »Regijski spominek leta«.

 • Nudila bo strokovno pomoč pri uvajanju verige trgovin z izdelki DUO pod enotno blagovno znamko »Rokodelstvo- Art & Craft - Slovenija«. S tem bo poskušala izboljšati kulturo trženja izdelkov DUO in spominkov nasploh.

 • Preko razpisov si bo prizadevala pridobiti sredstva iz EU za potrebe ohranjanja in razvijanja DUO.

 • Vzpostavila bo sodelovanje s sorodnimi združenji v državah  EU.

 • Aktivno bo sodelovala s sekcijami za DUO pri Območnih obrtnih zbornicah.

 • S ponudbo svojih uslug bo skušala pridobiti čimveč novih članov, ki imajo svojo dejavnost sicer priglašeno le kot »dopolnilno delo na domu«.

 • Kot alternativo »grozdom« bo iskala nove načine povezovanja izdelovalcev DUO.

 • Obnovila bo sodelovanje z »Ljubljanskimi tržnicami« (prodaja izdelkov s certifikatom DUO na skupnem prostoru).

II. NALOGE SE BODO KRILE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI:   

 • S podporo države in sredstev EU bo v letu 2009 začela s pripravami na »Evropsko razstavo DUO 2010«. 
 • Na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju bo sekcija pripravila širšo predstavitev kriterijev ocenjevanja izdelkov DUO ter blagovne znamke »Rokodelstvo - Art & Craft - Slovenija«, ob tem pa tudi predstavitev deficitarnih poklicev s področja DUO. (naloga se krije delno iz članarine).
 • Sodelovala bo pri organizaciji »Lončarskega festivala« v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani (naloga se krije delno iz članarine).
 • V sodelovanju s STO bo v septembru 2009 organizirala nastop slovenskih rokodelcev na »Evropski tržnici« v Trstu (naloga se krije delno iz članarine).

III.  STROKOVNA KOMISIJA ZA DUO

 

Komisija bo nadaljevala svoje delo. Enkrat mesečno bo pregledovala in ocenjevala izdelke DUO. Opravljala bo delo na terenu, v kolikor bo potrebno  oceniti  večje  število izdelkov, oziroma  preveriti  sámo izdelovanje posameznih predmetov. Ob tem bo vodila dokumentacijo izdelovalcev in fototeko pozitivno ocenjenih izdelkov.

 

 

 

 

Pripravila:

sekretar sekcije za DUO: Goran Lesničar-Pučko  

predsednik sekcije za DUO: Kremžar Franc

 

8. julij 2011

Brezplačno usposabljanje za NPK pletar/pletarka
Uaposabljanje pripravlja Zadruga Pomelaj v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija, ki je sofinanciran iz sredstev Evropske unije. Usposabljanje se bo začelo 18. julija.
Več
16. junij 2011

V Veržeju odprli Ekomuzej
Novo pridobitev Zavoda Marianum je v petek, 10. junija odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Za projekt izgradnje Ekomuzeja je investitor uspel pridobiti nepovratna sredstva iz evropskega razpisa.
Več